สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อธ... สินเชื่อเพื่อเกษตรกรยุคโควิด 19

ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังเจอวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปี 2566 นี้ ความยากลำบากของการทำมาหากินและการประกอบอาชีพล้วนกระทบไปทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรรม ยิ่งเมื่อประเทศไทยเรานั้นมีพื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบในปี 2566 จึงมีผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่มาก แต่ทางธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่น่าสนใจในยุคโควิด 19 นี้ นั่นคือการปล่อยสินเชื่อธ.ก.สเพื่อเกษตรกรออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในปี 2566 นี้

สินเชื่อธ.ก.ส.นี้เป็นสินเชื่อฉุกเฉินที่มีระยะเวลาในการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2566 ถือว่าเป็นสินเชื่อที่ปล่อยออกมาเพื่อสภาวะฉุกเฉินและเพื่อครอบคลุมระยะเวลาที่ประชาชนชาวเกษตรกรอาจต้องการความช่วยเหลือในการกู้สินเชื่อเพื่อสภาพคล่องในการใช้จ่าย โดยทางธนาคารได้เริ่มปล่อยสินเชื่อนี้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566

เงื่อนไขในการยื่นขออนุมัติกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉินจากทางธ.ก.ส.นั้นมีอยู่ว่า ต้องเป็นลูกค้าเดิมของธ.ก.ส.หรือเป็นลูกค้าใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือมีสมาชิกในครอบครัวเป็นลูกค้าธ.ก.ส. เงื่อนไขอายุอยู่ระหว่าง 20-70 ปี ก็ถือเป็นเกณท์ที่ยื่นขอสินเชื่อธ.ก.ส.ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่ต้องศึกษาอย่างเช่น หากเป็นผู้กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กับธนาคารออมสินแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถขอสินเชื่อกับธ.ก.ส.ได้อีก เพราะทั้งสองโครงการเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันจึงขอสงวนสิทธิเพื่อรับความช่วยเหลือได้จากธนาคารเดียวเท่านั้น ประชาชนชาวเกษตรกรที่สนใจขอรับความช่วยเลือในการกู้สินเชื่อธ.ก.ส.จึงควรปรึกษาเงื่อนไขจากทางธนาคารก่อนการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม การยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเงินสินเชื่อฉุกเฉินจากธ.ก.ส.นั้นก็ง่ายดายและมีเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า เพราะสามารถจองคิวการดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพียงลงทะเบียนที่  LINE @BAAC Family  ก็สามารถรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขาผ่านทาง SMS ได้ เมื่อได้ผ่านการคัดกรองข้อมูลและนัดหมายการทำสัญญาแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธ.ก.ส. ใช้เวลาเพียง 1-2 วันทำการหลังได้รับการอนุมัติก็ได้รับเงินแล้ว จึงถือเป็นความช่วยเหลือที่รวดเร็วและทันท่วงทีในวิกฤติเช่นนี้

สินเชื่อธ.ก.ส.ฉุกเฉินเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะ ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยมีตัวเลือกเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการขอกู้สินเชื่อ

 


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ