การฟื้นฟูชุมชนปลูกสมุนไพรและระบบวรรณะเกษตร

  • จังหวัด: แพร่
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • สุขภาพ,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม-วิถีชีวิต,คุณภาพชีวิต

การฟื้นฟูชุมชนปลูกสมุนไพรและระบบวรรณะเกษตร ในพื้นที่ดังต่อไปนี้   บ้านแม่พุงหลวงหมู่ 14 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น           ชุมชนเหล่านี้มีการพัฒนาดังนี้  1 พัฒนาพื้นที่ป่าธรรมชาติอนุรักษ์สมุนไพร   2 พัฒนาสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายและเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านของตนเอง   3 พัฒนาการใช้สมุนไพรในครัวเรือน   4 ส่งเสริมความรู้เรื่องสมุนไพรและช่องทางการค้ารวมทั้งการแปรรูปให้เป็นไปในยุคไทยแลนด์ 4.0  ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำลังมอบภูเขาหัวโล้นในเขตบ้านอ้อยบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าสมุนไพร ซึ่งอยู่ระหว่างการทำโครงการในปี 62  และโครงการค้าสมุนไพรยังคงดำเนินต่อไป  แผนการค้าสมุนไพรในปี 61 จะทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นกลุ่มที่ปลอดจากยาฆ่าแมลง  และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว ผู้สูงอายุชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและชุมชนท่องเที่ยว สมาร์ทฟาร์มภายใต้การสนับสนุนของ งบพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบลเด่นชัยเข้าไปเป็นคณะทำงานวิจัยร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติโดยจะนำร่องที่ตำบล แม่พุงหลวงตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ และตำบลในเครือข่ายตามมาเป็นลำดับซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 90 ล้าน เป็นการบริหารจัดการ สมุนไพรในเครือข่าย เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าขายสมุนไพรกับตลาดสมุนไพร ทางกลุ่มได้มีการประสานกับโครงการเมืองสมุนไพรของรัฐ โครงการส่งเสริม โรงงานผลิตยาไทยขององค์การเภสัชกรรม และเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพร  ทำให้คนอยู่กับอย่างพึงพิงกัน