ภูมิปัญญาในการทำขนมจ้าง

  • จังหวัด: จันทบุรี
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • วัฒนธรรม-วิถีชีวิต

ขนมจ้างเป็นขนมพื้นบ้านที่คนจันทบุรีรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นขนมที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวมาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นและเมื่อนำมารับประทานคู่กับน้ำอ้อยโบราณที่มีกลิ่นหอมจะมีรสชาติอร่อยติดใจผู้รับประทานอย่างยิ่ง

ส่วนผสมและอุปกรณ์

               ๑. ข้าวเหนียว  ๑๕  กิโลกรัม

               ๒. ขี้เถ้า  ๕  กิโลกรัม

               ๓. น้ำ  ๒๐  ลิตร   

               ๔. กะละมังสำหรับแช่ข้าว

               ๕. ใบชะเหล้า (สำหรับห่อขนม)

               ๖. โอ่งดินหรือโอ่งมังกร

               ๗. ไม้พาย

               ๘. ช้อนชา(สำหรับตักข้าว)

               ๙. ดอกไม้ไผ่ (สำหรับมัดขนม)

               ๑๐. ปีบ(สำหรับต้มขนม)

ขั้นตอนในการทำขนมจ้าง

๑. เตรียมน้ำขี้เถ้า  โดยนำน้ำขี้เถ้ามาผสมกับน้ำในโอ่งดินหรือโอ่งมังกร ที่เตรียมไว้ รอจนขี้เถ้าตกตะกอนอยู่ก้นโอ่ง ตักน้ำส่วนที่ลอยอยู่เหนือขี้เถ้านำมาแช่ข้าวเหนียว

๒. นำข้าวเหนียวที่เตรียมไว้มาแช่ลงในน้ำดังกล่าว โดยแช่ทิ้งไว้ ๓ – ๔ ชั่วโมง สีของเมล็ดข้าวเหนียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลระเรื่อ เนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำขี้เถ้าซึ่งเป็นด่าง ทำตามขั้นตอนนี้ประมาณ  ๓ ครั้ง จนกระทั่งข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น ให้ใส่ตระกร้าเอาไว้เพื่อรอให้ข้าวเหนียวสะเด็ดน้ำก่อน 

๓. เมื่อเมล็ดข้าวเหนียวแห้งพอหมาดและนำมาห่อเพื่อให้ได้ทรงขนมจ้างด้วย ใบชะเหล้าที่เตรียมไว้

๔. เมื่อห่อขนมจ้างเสร็จแล้วก็นำไปต้มในปีบ ประมาณ ๑ –  ๒ ชั่วโมง จะได้ขนมจ้างไว้ทานเล่นกันแล้ว