กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 3001-3002 จาก 3002

การทอตุงล้านนา

“ตุง” หรือ “จ้อ” เป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือที่ชาวล้านนาเรียกขานกันทั่วไป

การจัดตั้งโฮงเฮียนสร้างสุขคนเฒ่า ตำบลป่าอ้อดอนชัย

สร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชน และผู้ที่สนใจ ภายใต้ “เมนูคนเฒ่ามีสุข”