สินเชื่อ Krungsri iFIN

รายละเอียดสินเชื่อ Krungsri iFIN และข้อมูลต่างๆ

Krungsri iFIN สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลดิจิทัลครบวงจร สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขอสินเชื่อบุคคลกรุงศรีจนถึงการรับเงิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ 3% โดยทุกคนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียงมีมือถือในการขอกู้เงินธนาคารกรุงศรี

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ Krungsri iFIN

ฟรีค่าอากรแสตมป์และค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ

วงเงินในการขอสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อน Krungsri iFIN

วงเงินสูงถึง 500,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ Krungsri iFIN

• อายุ 20 – 59 ปีสำหรับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกรุงศรี

• พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

• อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

• มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ