สินเชื่อ FLASH Plus

รายละเอียดสินเชื่อ FLASH Plus และข้อมูลต่างๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินใช้บัตรเครดิตในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

• บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือ สาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน

• บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท

• บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท

• บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สำหรับเงินกู้ผ่อนรายเดือน

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM

• คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

ค่าธรรมเนียมการสินเชื่อ FLASH Plus

อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ FLASH Plus

• พนักงานประจำอายุ 20 – 60 ปี เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัวอายุ 20 – 70 ปี

• เป็นพนักงานประจำและมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปสำหรับเงินกู้บุคคล

• เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

• พนักงานประจำ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ